CERE ANALIZA SEO GRATUITA A WEBSITE-ULUI TAU!

CONTACTEAZA-NE!

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Colectarea și folosirea datelor tale pe acest site

Suntem foarte încântați că ați arătat interes pentru agenția noastră. Protecția datelor este de o prioritate deosebit de importantă pentru procesul de administrare a companiei re7 online marketing SRL.

Folosirea site-ului https://www.re7consulting.com/ro/ este posibilă fără indicarea datelor cu caracter personal; cu toate acestea, dacă un subiect de date dorește să utilizeze servicii specializate prin intermediul site-ului nostru, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesară. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există o bază legală pentru o astfel de prelucrare, obținem în general consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unui subiect de date, trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu reglementările legate de protecția datelor specifice țării în care este înregistrată compania re7 online marketing SRL.

Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, compania noastră dorește să informeze publicul larg cu privire la natura, scopul și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le folosim și le procesăm. Mai mult, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor și asupra drepturilor pe care le au.

Ca controlor de date, re7 marketing online S.R.L. a implementat numeroase măsuri tehnice și organizaționale pentru a asigura o protecție completă a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui site web.

Cu toate acestea, transmiterea de date prin intermediul rețelei de Internet poate, în principiu, să aibă lacune de securitate, drept urmare protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, fiecare persoană vizată are libertatea de a ne transfera date cu caracter personal prin mijloace alternative, de ex. prin telefon.

1. Definiții

Declarația de protecție a datelor a companiei re7 online marketing SRL se bazează pe termenii utilizați de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR).

Declarația noastră privind protecția datelor trebuie să fie lizibilă și ușor de înțeles pentru publicul larg, precum și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm mai întâi terminologia utilizată.

În această declarație privind protecția datelor folosim, printre altele, următorii termeni:

a) Date personale

Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”).

O persoană fizică identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice.

b) Persoana vizată

Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către controlorul responsabil cu prelucrarea de date.

c) Procesarea

Procesarea reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează pe date personale sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu obținute prin mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

d) Restricționarea procesării

Restricționarea procesării reprezintă marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării procesării acestora în viitor.

e) Profilarea

Profilarea reprezintă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prezice aspecte privind performanța persoanei fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale , interese, fiabilitate, comportament, locație sau decizii.

f) Pseudonimizarea

Pseudonimizarea reprezintă prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele personale nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să asigure că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

g) Operatorul sau responsabil de procesarea datelor

Operatorul sau responsabilul de prelucrare a datelor cu caracter personal este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alte organisme care, singure sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei asemenea prelucrări sunt stabilite de legislația Uniunii sau de statul membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prevăzute de legislația Uniunii sau de statul membru.

h) Operatorul împuternicit

Operatorul împuternicit este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau alte organisme care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

i) Destinatarul

Destinatarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, căruia i se dezvăluie datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o terță parte.

Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete anume în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să fie în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile procesării.

j) Terța Parte

Terță parte este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism altul decât persoana vizată, controlor, procesator și persoane care, sub directa autoritate a operatorului sau a prelucrătorului, sunt autorizate să proceseze date cu caracter personal.

k) Consimțământul persoanei vizate

Consimțământul persoanei vizate reprezintă orice indicație specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care aceasta, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal care îi privesc.

2. Numele și adresa Operatorului

Operatorul de date, în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) și a altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și alte dispoziții referitoare la protecția datelor este:

Re7 online marketing SRL

Adresa: Bulevardul Constantin Brâncoveanu nr. 6, 041431 București, România

Telefon: +40 31 630 03 53

Email: info@re7consulting.ro

Website: www.re7consulting.com/ro

3. Numele și adresa Ofițerului de Protecție a Datelor

Domnul Daniel Puișor

Adresa: Bulevardul Constantin Brâncoveanu, nr.6, 041431 București, România

Email: privacy@re7consulting.com

Website: www.re7consulting.com/ro

Orice persoană vizată poate, în orice moment, să contacteze direct ofițerul nostru pentru protecția datelor cu toate întrebările și sugestiile pe care le are privind protecția datelor.

4. Politica de utilizare a Cookie-urilor

Website-ul www.re7consulting.com/ro utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet.

Multe site-uri și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod denumit numit cookie ID. Un cookie ID este un identificator unic al cookie-ului, și se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile site-urilor și serverele pot fi atribuite browser-ului de Internet în care a fost stocat cookie-ul.

Acest lucru permite site-urilor și serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al persoanei vizate de alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut și identificat utilizând ID-ul cookie unic.

Prin utilizarea cookie-urilor, firma re7 marketingul online S.R.L. poate oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în funcție de utilizator. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web.

Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web. Utilizatorul site-ului web care utilizează cookie-uri, de exemplu, nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când accesează site-ul, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului.

Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtuale prin intermediul unui modul cookie.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice activarea cookie-urilor de pe site-ul nostru prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și poate astfel să refuze definitiv setarea cookie-urilor.

În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de Internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet.

Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, există posibilitatea ca funcțiile site-ului nostru să nu mai funcționeze la parametrii normali.

5. Colectarea de date și informații generale

Site-ul re7consulting.com/ro colectează o serie de date și informații generale atunci când un subiect de date sau un sistem automat accesează site-ul. Aceste date și informații generale sunt stocate în Server Log Files.

Pot fi colectate:

(1) tipul de browser și versiunea utilizată

(2) sistemul de operare folosit

(3) site-ul web de la care ajunge un sistem de acces la site-ul nostru (așa-numitele Referral)

(5) data și ora la care s-a accesat site-ul

(6) adresa de protocol Internet (adresa IP)

(7) furnizorul de servicii Internet

(8) orice alte date similare și informații care pot fi folosite în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre

Atunci când utilizați aceste date și informații generale, re7 marketingul online S.R.L. nu trage concluzii cu privire la persoana vizată.

Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru a: (1) furniza corect conținutul site-ului nostru, (2) optimiza conținutul site-ului nostru, precum și publicitatea acestuia; (3) asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informației și (4) să furnizeze autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic.

Prin urmare, re7 marketing online S.R.L. analizează statistic date și informații culese anonim, cu scopul de a spori securitatea și protecția datelor întreprinderii noastre și de a asigura un nivel optim de protecție a datelor personale pe care le procesăm. Datele anonime ale fișierelor din Server Log sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de un subiect de date.

6. Posibilitatea de contact prin intermediul site-ului

Site-ul re7consulting.com/ro conține informații care permit un contact electronic rapid cu firma noastră, precum și comunicarea directă cu noi, care include și o adresă generală a așa-numitei poște electronică (adresa de e-mail).

Dacă un subiect de date ne contactează prin e-mail sau prin formularul de contact, datele personale transmise de persoana vizată sunt stocate automat.

Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către un subiect de date către noi sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Nu există transfer de date cu caracter personal către terțe părți.

7. Ștergerea și blocarea datelor cu caracter personal

Operatorul de date prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului de stocare sau în măsura în care acest lucru este acordat de legiuitorul european sau de alți legislatori în legile sau reglementările cărora li se supune operatorul.

În cazul în care scopul depozitării nu este aplicabil sau dacă expiră o perioadă de depozitare prevăzută de legiuitorul european sau de un alt legislator competent, datele cu caracter personal sunt în mod obișnuit blocate sau șterse în conformitate cu cerințele legale.

8. Drepturile persoanei vizate

Dreptul la confirmare

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european de a obține de la operator o confirmare cu privire la faptul că datele cu caracter personal care îl privesc sunt sau nu sunt procesate. Dacă un subiect de date dorește să se folosească de acest drept de confirmare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

Dreptul de acces la date

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator informații gratuite cu privire la datele sale personale stocate în orice moment și o copie a acestor informații. În plus, directivele și regulamentele europene acordă accesul persoanelor vizate la următoarele informații:

 • Scopul procesării
 • Categoriile de date stocate
 • Destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
 • Dacă este posibil, perioada prevăzută pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;
 • Existența dreptului de a solicita rectificării sau ștergeri de date cu caracter personal de la operator sau de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a se opune unei asemenea prelucrări;
 • existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
 • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora;
 • existența unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv profilarea, menționată la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR și, cel puțin în acele cazuri, informații semnificative cu privire la logica implicată, precum și semnificația și consecințele preconizate pentru utilizarea unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În plus, persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la transferarea datelor cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile corespunzătoare privind transferul.

Dacă un subiect de date dorește să se refuze acest drept de acces, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

Dreptul la rectificarea datelor

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte cu privire la acesta.

Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dacă un subiect de date dorește să exercite acest drept la rectificare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

Dreptul la ștergerea datelor (Dreptul de a fi uitat)

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european de a obținere de la operator ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge fără întârziere datele cu caracter personal în cazul în care unul dintre motivele următoare se aplică, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară:

 • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate.
 • Persoana vizată retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR și dacă nu există alt motiv juridic pentru prelucrare.
 • Persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legale imperative de prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2) din GDPR.
 • Datele personale au fost procesate ilegal.
 • Datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru respectarea unei obligații legale în legislația Uniunii sau a statului membru la care este supusă controlorul.
 • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

Dacă unul dintre motivele menționate mai sus se aplică și un subiect de date dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de re7 online marketing SRL, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

Un angajat al re7 marketing online SRL trebuie să se asigure imediat că cererea de ștergere este respectată imediat.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1), să șterge datele cu caracter personal, operatorul, luând în considerare tehnologia disponibilă și costurile de implementare, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa ceilalți operatori care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea, către acești operatori, a datelor cu caracter personal deținute în legătură cu persoana vizată, în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară.

Un angajat al re7 marketing online S.R.L. va lua măsurile necesare în cazuri individuale.

Dreptul de restricționarea prelucrării

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru obținerea de la operator a restricționării prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele situații:

 • Acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată. În acest caz, operatorului trebuie să verifice acuratețea datelor cu caracter personal deținute.
 • Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită, în loc, restricționarea utilizării acestora.
 • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor revendicări legale.
 • Persoana vizată a formulat obiecții privind prelucrarea, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, și este nevoie de o perioadă pentru a se verifica dacă motivele legitime ale operatorului sunt în contradicție cu cele ale persoanei vizate.
 • Dacă una dintre condițiile menționate anterior este îndeplinită și o persoană vizată dorește să solicite restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal stocate de către re7 online marketing SRL, el sau ea poate în orice moment să contacteze orice angajat al operatorului.Ofițerul de Protecție a Datelor din cadrul companiei re7 online marketing SRL va asigura restricționarea procesării.Dreptul la portabilitatea datelorFiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european de a primi datele cu caracter personal care au fost furnizate unui operator, într-un format structurat și lizibil.Acesta are dreptul să transmită aceste date altui operator fără a fi împiedicat de către operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atât timp cât prelucrarea se bazează pe consimțământul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din a GDPR sau în articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR, sau a unui contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea se face prin mijloace automate, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public sau în exercitarea autorității publice conferite operatorului.

  În plus, în exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizată are dreptul să transmită date cu caracter personal direct de la un operator la altul, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și atunci când acest lucru nu afectează negativ drepturile și libertățile celorlalți.

  Pentru a afirma dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment orice angajat al firmei re7 online marketing SRL.

  Dreptul la obiecție

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obiecta, în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, față de prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, în baza literei (e) sau (f) ) din articolul 6 alineatul (1) din GDPR. Acest lucru se aplică, de asemenea, în cazul profilării bazate pe aceste dispoziții.

  Re7 online marketing SRL nu mai prelucrează datele cu caracter personal în caz de obiecție, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare pentru prelucrare, care depășesc interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

  În cazul în care re7 online marketing SRL prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc pentru acest tip de comercializare.

  Aceasta se aplică profilării în măsura în care este legată de marketing direct. În cazul în care persoana vizată obiectează prelucrarea în scopuri de marketing direct, re7 online marketing SRL nu va mai prelua datele personale în aceste scopuri.

  În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal, care o privesc, de către re7 online marketing SRL, în scopuri științifice sau de cercetare istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite din motive de interes public.

  Pentru a-și exercita dreptul de a prezenta obiecții, persoana vizată poate contacta orice angajat al re7 online marketing SRL. În plus, persoana vizată este liberă, în contextul utilizării serviciilor societății informaționale și fără a aduce atingere Directivei 2002/58 / CE, să își folosească dreptul de a se opune prin mijloace automate folosind specificații tehnice.

  Automatizarea procesului decizional individual, inclusiv profilarea

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care îl privesc sau îl afectează în mod semnificativ, atât timp cât decizia (1) nu este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operatorul de date sau (2) nu este autorizat de legislația Uniunii sau a statului membru la care este supus operatorul și care prevede, de asemenea, adoptarea de măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime sau (3) nu se bazează pe consimțământul explicit al subiectului vizat.

  În cazul în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) se bazează pe consimțământul explicit al subiectului vizat, re7 online marketing SRL trebuie să pună în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

  Dacă persoana vizată dorește să-și exercite drepturile privind luarea deciziei individuale automate, el sau ea poate oricând să contacteze orice angajat al re7 online marketing SRL.

  Dreptul de a retrage consimțământul

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a-și retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

  Dacă persoana vizată dorește să-și exercite dreptul de retragere a consimțământului, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al re7 online marketing SRL.

  9. Protecția datelor pentru aplicații și procedurile de aplicare

  Operatorul colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale solicitanților în scopul procesării procedurii de depunere a cererilor.

  Prelucrarea poate fi efectuată și electronic. Acesta lucru are loc, în special, în cazul în care un solicitant depune la operator un dosar de aplicare prin e-mail sau prin intermediul unui formular web de pe site.

  Dacă operatorul de date încheie un contract de muncă cu un solicitant, datele transmise vor fi stocate în scopul procesării raportului de muncă în conformitate cu cerințele legale.

  Dacă nu este încheiat un contract de muncă cu solicitantul de către operator, documentele de cerere vor fi șterse automat la două luni de la notificarea deciziei de refuz, cu condiția ca nici un alt interes legitim al operatorului să nu se opună ștergerii.

  10. Dispoziții privind protecția datelor, aplicarea și utilizarea serviciului Google Analytics (cu funcție de anonimizare)

  Pe acest site, operatorul a integrat componenta Google Analytics (cu funcția de anonimizare).

  Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web reprezintă colectarea și analizarea datelor despre comportamentul vizitatorilor pe site-uri Web.

  Un serviciu de analiză web colectează, printre altele, date despre site-ul web de la care a venit o persoană (așa-numitul referrer), care subpagini au fost vizitate sau cât de des și pentru ce durată a fost vizualizată o subpagină.

  Analizele web sunt utilizate în principal pentru optimizarea unui site web și pentru a realiza o analiză cost-beneficiu a publicității pe internet.

  Operatorul componentei Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

  Pentru analiza web prin Google Analytics, controlerul folosește aplicația „_gat. _anonymizeIp”.

  Prin intermediul acestei aplicații, adresa IP a conexiunii de Internet a persoanei vizate este abreviată de Google și anonimă atunci când accesează site-urile noastre dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat contractant la Acordul privind Spațiul Economic European.

  Scopul componentei Google Analytics este de a analiza traficul pe site-ul nostru. Google utilizează datele și informațiile colectate, printre altele, pentru a evalua utilizarea site-ului nostru și pentru a furniza rapoarte online care să arate activitățile pe site-urile noastre și să furnizeze alte servicii privind utilizarea site-ului nostru.

  Google Analytics plasează un modul Cookie în sistemul tehnologic al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus.

  Cu setarea cookie-ului, Google are posibilitatea de a analiza utilizarea site-ului nostru. Cu fiecare apel la una dintre paginile individuale ale acestui site Internet, care este operat de către operator și în care a fost integrată o componentă Google Analytics, browserul de internet din sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate va trimite automat date prin intermediul componentei Google Analytics în scopul publicității online și al soluționării comisioanelor la Google.

  În cursul acestei proceduri tehnice, compania Google dobândește cunoștințe despre informațiile personale, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care servește Google, printre altele, pentru a înțelege originea vizitatorilor și a clickurilor și pentru a crea ulterior decontări de comisioane.

  Cookie-ul este folosit pentru a stoca informații personale, cum ar fi timpul de acces, locația de la care a fost accesat și frecvența vizitelor site-ului nostru de către persoana vizată.

  Cu fiecare vizită pe site-ul nostru de internet, astfel de date personale, inclusiv adresa IP a persoanei vizate, vor fi transmise la Google în Statele Unite ale Americii.

  Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică unor terțe părți.

  Persoana vizată poate, așa cum s-a menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web utilizat și, prin urmare, să refuze permanent setarea cookie-urilor.

  O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google Analytics să stabilească un modul cookie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate.

  În plus, modulele cookie deja utilizate de Google Analytics pot fi șterse în orice moment prin intermediul browserului web sau al altor programe software.

  În plus, persoana vizată are posibilitatea de a contesta colectarea de date generate de Google Analytics, care este legată de utilizarea acestui site web, precum și de prelucrarea acestor date de către Google și de posibilitatea de a exclude astfel de date.

  În acest scop, persoana vizată trebuie să descarce un add-on de browser accesând acest link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout și să îl instaleze.

  Acest add-on de browser îi spune Google Analytics printr-un JavaScript că orice date și informații despre vizitele paginilor de Internet nu vor mai fi transmise către Google Analytics.

  Instalarea adon-urilor este considerată o obiecție făcută de către Google. Dacă sistemul informatic al persoanei vizate este ulterior șters, formatat sau instalat din nou, atunci persoana vizată trebuie să reinstaleze ad-on-ul pentru a dezactiva Google Analytics.

  Dacă ad-on-ul a fost dezinstalat de către persoana vizată sau de orice altă persoană care poate fi atribuită sferei lor de competență sau este dezactivată, este posibilă executarea reinstalării sau reactivării acestui add-on.

  Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor Google pot fi preluate în https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/ și la http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

  Google Analytics este explicat în continuare la următorul link https://www.google.com/analytics/.

  11. Temeiul juridic pentru prelucrare

  Art. 6 (1) lit. A din GDPR servește drept bază legală pentru operațiunile de procesare pentru care obținem consimțământul pentru un anumit scop de procesare.

  Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizată, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea se realizează pe baza articolului 6 alineatul (1) lit. b GDPR.

  Același lucru este valabil și pentru operațiunile de procesare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre.

  Compania noastră este supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, pentru care prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c GDPR.

  În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. În acest caz, prelucrarea se va baza pe Art. 6 (1) lit. d GDPR.

  În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f GDPR. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele juridice menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de interese sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecție a datelor cu caracter personal.

  Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47 din propoziția 2 GDPR).

  12. Interesele legitime urmărite de operator sau de o terță parte

  În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera f GDPR interesul nostru legitim este să ne desfășurăm afacerea în favoarea bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri. <\p>

  13. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

  Criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal sunt perioada de păstrare legală respectivă. După expirarea acestei perioade, datele corespunzătoare sunt șterse în mod obișnuit, atâta timp cât nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau inițierea unui contract.

  14. Furnizarea de date cu caracter personal ca cerințe legale sau contractuale; Cerința necesară pentru a încheia un contract; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; consecințele posibile ale neîndeplinirii acestor date

  Clarificăm faptul că furnizarea de date cu caracter personal este cerută parțial de lege (de ex. Reglementări fiscale) sau poate rezulta și din dispoziții contractuale (de exemplu, informații privind partenerul contractual).

  Uneori poate fi necesar să se încheie un contract conform căruia persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi.

  Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semnează un contract cu el sau ea.

  Neconstituirea datelor cu caracter personal ar avea drept consecință faptul că nu a putut fi încheiat contractul cu persoana vizată. Înainte de furnizarea datelor cu caracter personal de către persoana vizată, persoana vizată trebuie să contacteze orice angajat.

  Angajatul clarifică persoana vizată dacă furnizarea datelor cu caracter personal este cerută prin lege sau contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de a furniza datele cu caracter personal și consecințele neautorizării datelor personale.